Intro

In 1993 zijn wij, Mark en Allet Geling, een akkerbouwbedrijf begonnen in Zuidelijk Flevoland. Wij moesten plaats maken vlakbij Dronten voor de uitbreiding van Dronten en de verplaatsing van de schoolboerderij van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH). Dit was een kans voor ons om opnieuw te beginnen in een nieuwe polder.

De boerderij waar we wonen werd tot 1992 in cultuur gebracht door de Rijksdienst IJsselmeerpolders, door het langjarig laten groeien van riet en het vervolgens telen van vele jaren granen en koolzaad. Zuidelijk Flevoland lag dus al 15 jaar droog voordat wij voor het eerst de ploeg in de grond konden zetten aan de Gruttoweg 2, kavel Gz 49.

 

Tot 2001 werd het bedrijf in een maatschap geëxploiteerd, samen met mijn vader. Vanaf dat moment is het bedrijf als eenmanszaak voortgezet. Mijn vader kon aan zijn welverdiende pensioen beginnen. Doel is steeds geweest om een tweemansbedrijf te creëren. Dat wil zeggen een omvang bereiken die het mogelijk maakt dat er voldoende inkomen en werk is om een vaste werknemer aan te trekken. Hierdoor hebben wij zelf ook makkelijker dan de handen een keer vrij. Een aantal jaar geleden hebben we het bedrijf omgezet naar een maatschap waar Allet en ik samen het bedrijf aansturen.

In 2001 is naast het akkerbouwbedrijf gezocht naar een neveninkomen. Dit is gerealiseerd door de bouw van een caravanstalling, die we in 2018 hebben uitgebreid met nog een tweede stalling erbij. In 2002 kregen we de kans een windturbine op ons land te plaatsen. Ook dat is een welkome aanvulling gebleken op de andere activiteiten. De akkerbouw is echter nog steeds de hoofdtak. Risicospreiding is ons uitgangspunt.

Ons logo heeft de vorm van een driehoek. Deze staat voor de 3 pijlers van ons bedrijf: landbouw, stalling en energie! Een sterke basis voor de toekomst!

Samen met onze kinderen Edwin, Sander en Dorien genieten wij van het buitenleven op de boerderij. Onze katten Pinkie en Guusje zijn onze muizenvangers en speelkameraden. Ook zal u verwelkomd worden door Luna onze enthousiaste hond. 

De arbeid wordt naast het gezin ingevuld met 1 vaste kracht en verder met losse krachten. Tijdens de voorjaars werkzaamheden (zaaien en poten) en vooral in de herfst (de oogstperiode) is het op zijn drukst op ons bedrijf.

Allet is de drijvende kracht in de diverse administratieve werkzaamheden, voor zowel het bedrijf als zaken buiten het bedrijf. Vooral de stalling vraagt in die zin veel planning en organisatie. Zij verzorgt de boerderijtuin en op zijn tijd voor de catering voor het personeel.  Edwin studeert in Wageningen en komt in de weekenden meestal thuis. Sander studeert in Amsterdam en Dorien gaat naar de middelbare school in Hilversum.

Het bedrijf is na een periode van gestage groei nu in een fase van consolidatie en finetuning  gekomen.  Door het samenwerken met veehouders om ons heen, kunnen we onze specialiteit, het telen van consumptieaardappelen, goede inrichten. Het sluiten van kringlopen is een fenomeen van deze tijd. Wij telen voer voor de veehouder, de veehouder heeft mest voor ons. Het beteelde areaal is sinds de bedrijfsovername verdubbeld tot de huidige 140 hectare. Het zoeken naar balans tussen werk en privé is een van de uitgangspunten van ons werkzame leven.

Het bedrijf wordt als gangbaar akkerbouw bedrijf beteeld, dat wil zeggen dat er ook gebruik wordt gemaakt van kunstmest en chemische middelen. De regelgeving hieromtrent is dermate strak in Nederland dat de voedselveiligheid zeer wel geborgd is , ook vanuit ons certificeringssyteem Global Gap. Gedreven vanuit het bewustzijn van duurzaamheid en geïntegreerde systemen, wordt minimale input (waaronder ook arbeid, brandstof en energie) per kilogram product nagestreefd. Dat wil zeggen, daar waar mogelijk gebruik maken van natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmethoden om te komen tot optimale opbrengst per hectare en kwaliteit.

Het onnodig rijden met machines over het land  en inhuren van (buitenlandse) arbeid, kan zodoende tot een minimum beperkt worden. Moderne gps techniek wordt ingezet om nog nauwkeuriger en efficiënter te werken. Het wachten is op nieuwe veredelingstechnieken die het mogelijk maken met minder of geen chemische middelen gezonde gewassen te telen. Immers, natuurlijke gifstoffen kunnen zeker zo schadelijk zijn voor de gezondheid als chemische.