Zaaiuien

Op ons bedrijf worden gele en rode zaaiuien geteeld. Het woord zegt het al, het zijn uien die uit zaad groeien.  De gehele uienteelt wordt bij ons in eigen beheer uitgevoerd, dat wil zeggen van zaaien tot en met de oogst. We telen momenteel een areaal van ongeveer 27 hectare, dat is goed voor circa 1.600.000 kg uien. Er worden meestal 2 à 3 rassen gezaaid om het risico te spreiden. Sinds 2011 zijn we overgestapt op brede bedden van 3 meter. Voor het zaaien is een licht trekkertje (MF 5609 voor de insiders) op brede banden gezet en voor op 3 meter spoorbreedte gezet.

Het zaaien van de uien gebeurt eigenlijk in dezelfde periode als de bieten, dus vanaf half maart als de grond droog genoeg is. Uien vormen relatief langzaam blad en is dus een gewas waar makkelijk onkruid in groeit. Er wordt vroeg in het seizoen een aantal keren met lage doseringen herbiciden (onkruidmiddelen) gespoten om het handwerk te beperken. Later in het seizoen wordt er een aantal keren voor schimmelziekten gespoten. Op het eind van het groeiseizoen gebeurt dit niet meer omdat er uiteraard een schoon en veilig product de schuur in moet gaan. Het onkruidvrij houden van de uien vraagt nog relatief veel handwerk. Een aantal keren worden de percelen afgelopen met een groepje mensen met de hak.

Uien worden in 2 fasen geoogst. Dat wil zeggen dat de uien eerst in het zwad gerooid worden en na een korte velddroogperiode worden opgeladen met een andere machine die de kippers vol laad. Dit wordt gedaan om de aanhangende grond te laten drogen en vervolgens uit te zeven op het land zodat ze schoon de bewaarschuur in gaan.

Het uien rooien wordt uitgevoerd met een Riecam voorraadrooier. Dit was vroeger een 4 rij-ige aardappelrooier, die we hebben omgebouwd tot uienrooier. Door de 3 meter brede teeltbedden kunnen we oogstcapaciteit winnen ten opzichte van een systeem met smalle bedden. De uienoogst is meestal in de eerste helft van september.

Droog en zonnig weer zijn noodzaak om een kwalitatief mooie ui te verkrijgen. Alle uien komen bij ons in de schuur terecht. Na het intensieve drogen van de uien worden ze gekoeld met buitenlucht naar een temperatuur van 5 graden. Ze zijn dan bewaarbaar tot in mei van het volgende jaar. In een van de cellen  hangt mechanische koeling. Daarmee kun je de uien tot in juli bewaren.

De uien worden veelal via commissionairs afgezet naar de sorteerbedrijven die ze vervolgens vermarkten of afzetten bij exporteurs.  Het grootste deel uien wordt geteeld voor de vrije markt.  Uien geteeld in Nederland moeten voor 95% de grens over. Nederland is al jaren de grootste uienexporteur ter wereld, hoewel het momenteel stuivertje wisselen is met India. Waar een klein land groot in kan zijn….