Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat er vanuit dat er geproduceerd wordt met respect voor behoud van de natuurlijke bronnen, zodat ook volgende generaties gebruik kunnen maken van die bronnen. Ook in de landbouw is dit een onderwerp dat steeds verder bovenaan de agenda’s verschijnt. Duurzaamheid is een (container-)begrip waar je als ondernemer op verschillende manieren invulling aan kunt geven. De intrinsieke motivatie van de ondernemer zelf bepaalt hierin de koers, we zijn al jaren op weg.

Onlangs hebben we het bouwplan (teeltplan) gewijzigd en zijn we overgestapt op een zogenaamde 1 op 6 rotatie. Dat betekent dat de hele huiskavel is verdeeld in 6 gelijke percelen, met 5 of 6 verschillende gewassen. Zeer biodivers dus! Deze rouleren vervolgens achtereen over de kavel. Dit is een extensief  bodemvriendelijk bouwplan. Geteeld worden nu 1/6 uien, 1/6 suikerbieten, 1/4 aardappelen, een deel mais en een deel tarwe.  Komende herfst willen we gaan starten met het telen van winterveldbonen. Plantaardig eiwit heeft de toekomst en daar willen we graag onderdeel van zijn. Het combineren van dit bouwplan met diverse andere teeltmaatregelen zoals het telen van groenbemesters en het aanvoeren van organische stof zal op de lange termijn leiden tot hogere gewasopbrengsten per hectare, een betere bewerkbaarheid van de grond en een beter bodemleven. Uiteindelijk draait het om het voeden van de bodem en het stimuleren van de biodiversiteit en secundair het voeden van de plant.

We investeren ook veel in de fysische bodemkwaliteit. Het voorkomen van bodemverdichting is een speerpunt waar we in investeren. Met name bij de oogst gaat het vaak mis. Het rijden met volle kipwagens over de akker die zich in de herfst makkelijk laat verdichten, moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dat betekent dat wij een oogststysteem kiezen in aardappelen en suikerbieten waar we niet meer met kipwagens op het land komen maar al het product afvoeren via de kopakkers naar het erf. Dit levert een aanzienlijke verbetering op van de bodemkwaliteit en daarmee de bewortelbaarheid en dus de gewasgroei op op lange termijn. Duurzaam betekent volhoudbaar. Daar moeten we naar toe!