Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat er van uit dat er geproduceerd wordt met respect voor behoud van de natuurlijke bronnen, zodat ook volgende generaties gebruik kunnen maken van die bronnen. Ook in de landbouw is dit een onderwerp dat steeds verder bovenaan de agenda’s verschijnt. Duurzaamheid is een (container-)begrip waar je als ondernemer op verschillende manieren invulling aan kunt geven. De intrinsieke motivatie van de ondernemer zelf bepaalt hierin de koers.

Een aantal jaren geleden hebben we het hele bouwplan gewijzigd en zijn we overgestapt op een zogenaamde 1 op 5 rotatie. Dat betekent dat de hele huiskavel is verdeeld in 5 gelijke percelen, met 5 verschillende gewassen. Deze rouleren vervolgens achtereen over de kavel. Dit is een extensief  bodemvriendelijk bouwplan. Geteeld worden nu 1/5 uien, 1/5 suikerbieten, 1/5 aardappelen, een deel mais en een deel tarwe.  Het combineren van dit bouwplan met diverse andere teeltmaatregelen zoals het telen van groenbemesters en het aanvoeren van organische stof zal op de lange termijn leiden tot hogere gewasopbrengsten per hectare, een betere bewerkbaarheid van de grond en een beter bodemleven. Uiteindelijk draait het om het voeden van de bodem en secundair de plant.

Duurzaamheid kent vele kanten. Dat uit zich ook in de liefhebberij voor vogels op en om ons bedrijf. De beide nestkasten op ons bedrijf brengen jaarlijks jongen van kerkuilen of torenvalken tot leven. De kerkuilenwerkgroep Flevoland controleert de kasten en ringt de broedsels.