Aardappelen

Op ons bedrijf worden vier rassen aardappelen geteeld, namelijk Agria, Innovator, VR808 en Punchy. Ieder ras heeft zijn specifieke verwerkingseigenschappen en is gekweekt voor een specifieke markt. Punchy en VR808 zijn chipsaardappelrassen, Agria is zowel geschikt voor frites als de versmarkt en export. Innovator is een witvlezig fritesras die zeer geschikt is voor fastfood.  

De aardappelteelt is de hoofdteelt van ons bedrijf. Daar zijn alle voorzieningen zoals machines, arbeid en gebouwen op ingericht. Momenteel telen we ongeveer 45 ha consumptieaardappelen. Risico en arbeidsspreiding zijn de reden van de diversiteit aan rassen.

In april  worden de aardappelen normaliter gepoot als de grond ongeveer tot 8 cm diepte is ingedroogd. In één werkgang wordt het land gefreesd met een volveldsfrees voorop en een pootmachine achter de trekker. De pootmachine legt de aardappelen op de juiste diepte (net onder het maaiveld) en de juiste afstand (ongeveer 25 tot 35 cm afstand afhankelijk van de potermaat) in een rug. Het pootgoed wordt in kippers naar het perceel gereden en via een bandje in de pootmachine gedraaid. Tijdens het poten worden er al meststoffen in de rij toegediend en wordt soms een behandeling tegen de bodemschimmel rhizoctonia uitgevoerd als schilkwaliteit van belang is.

Na het poten wordt er een hoeveelheid kunstmest gestrooid of verspoten (NTS) waarna het opfrezen van de ruggen kan beginnen. Een geduldwerkje, want je kunt niet harder rijden dan 2 tot 3 km per uur.

Tijdens de veldperiode moet er regelmatig gespoten worden om het gewas vrij te houden van de gevreesde schimmelziekte phytophthora. Helaas zijn er nog geen rassen die de gewenste kwaliteit combineren met  het resistent zijn tegen deze ziekte. Het spuiten met insecticiden behoort eigenlijk tot het verleden (zie ook onderdeel akkerranden).

Het streven is om rond 15 september te beginnen met de oogst van de consumptie aardappelen. Het is een drukke tijd waarin met minimaal 3 mensen het werk wordt rond gezet. Gemiddeld kan er op een dag ongeveer 3 tot 5 hectare worden gerooid. Dus in ruim 2 weken tijd kan de hele oogst naar binnen worden gereden, als het goed weer is tenminste. Dat is toch ieder jaar weer spannend, de jaaromzet ligt namelijk tot september buiten. In onderstaand filmpje is te zien hoe dat in zijn werk gaat met onze machine. We hebben voor een 2 rij-ige rooier gekozen met bunker zodat de kippers op de kopakker kunnen blijven staan en naar huis worden gereden als er 3 volle bunkers (1 baantje van 2 rijen) gelost zijn in de kipper. De bodem wordt zo nauwelijks verdicht en dit systeem zorgt ervoor dat we de oogst met 1 persoon minder kunnen doen. (1 chauffeur haalt en brengt de kippers naar en van het land naar de schuur, 1 op de rooier en 1 die de schuur vult via de inschuurlijn).

De chipsaardappelen (VR 808 en Punchy) worden afgezet naar Fritolay/ Lay’s onderdeel van het Amerikaanse Pepsico.  Schaap Holland Holland in Biddinghuizen neemt een deel van de Agria’s af en de rest wordt afgezet via  Q-potato Pool van Aardappeltelersvereniging (ATV) Q-potato.

De firma Schaap te Biddinghuizen gebruikt Agria voor een deel in het eigen schilbedrijf en verkoopt aardappelen aan diverse bestemmingen. De fritesindustrie vraagt aardappelen met voldoende lengte, ca 10 cm lang wordt als doel nagestreefd. Lengte is vooral een raseigenschap, maar lengtegroei komt in het ene jaar meer voor dan in het andere. Het hangt uiteraard ook af van het aantal knollen per plant, wat weer bepalend is voor de gemiddelde  knolgrootte.

Als mede oprichter van de  Q-potato Pool (voorheen AAV Flevopool) wil ik u graag wijzen op de website Q-potato. Hier kunt u lezen wat deze pool kan betekenen voor de individuele aardappelteler. Het onafhankelijk organiseren van telers is niet alleen erg nuttig en leuk, maar ook zeer geschikt om individuele risico’s te minimaliseren. Het herstellen van marktwerking is cruciaal voor een gezonde toekomst van de aardappelmarkt.