The Next Level Sustainability

Als duurzaam akkerbouwbedrijf zijn wij bezig om een volgende stap te nemen. De bodemkwaliteit is de basis van ons bestaan en onze toekomst. Zonder topbodem geen optimale gewasgroei. We zijn ons bewust dat water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen (GBM) schaarse goederen zijn die we maximaal willen benutten, oftewel verliezen minimaliseren en effect vergroten.

De next level willen we behalen door op verschillende vlakken te verduurzamen door het uitvoeren van 3 investeringen.

  • Op het terrein van beregenen door het investeren in een lineaire pivot
  • Op het terrein van niet kerende grondbewerking door het investeren in een mulchzaaier
  • Op het terrein van gewasbescherming en emissie een investering in een cameragestuurde combi-schoffelmachine (staat op de planning voor 2024)

De mulchzaaier Kverneland Optima wordt in voorjaar 2023 bij ons voor het eerst ingezet tijdens het zaaien van de suikerbieten.

Er is inmiddels een start gemaakt met de opbouw van de lineaire pivot  Bauer Linestar door Smits BV  uit Veldhoven. Deze pivot zal de tweede helft van april 2023 in gebruik genomen worden.

 

 

We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang  en ervaringen van dit unieke project in Flevoland  via onze website