Zonne-energie

In mei 2015 is er bij ons een zonnestroom installatie aangelegd, ook wel PV installatie genoemd. HG zonnepanelen heeft bij ons de panelen geïnstalleerd.

We hebben gekozen voor panelen van Solar Frontier, dat zijn kleinere zwarte panelen die ook bij minder licht al in productie gaan. Als grootverbruiker van energie kunnen wij de stroom niet salderen zoals een particulier dat kan met zijn maandnota. Bij ons is het de uitdaging om productie en verbruik zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen op kwartierbasis.

Om deze reden hebben wij gekozen voor dit type paneel dat een vlakkere productie laat zien dan polykristalleine panelen (de blauwe). Een voordeel van onze gebouwensituatie is dat wij voor de opstelling gebruik maken van 2 dak oriëntaties. Een dak is zuidoost georiënteerd, die begint ´s morgens al vroeg te produceren en de andere helft is geplaatst op zuidwest daken. Deze laatste groep produceert  juist weer langer door op de dag. Rond het begin van de middag is de wissel in productie goed te zien op de omvormers. Dit zorgt er weer voor dat we gedurende veel uren op de dag groene stroom kunnen gebruiken, en dat de piek in productie lager is dan bij gebruik van 1 dak oriëntatie.

Er is in 2013 een beschikking aangevraagd bij  RVO voor de SDE subsidie. Aangezien het rendement nog wat te wensen over hield, hebben we de beslissing tot aanleg eerst nog uitgesteld. Inmiddels is het rendement verbeterd door lagere investeringslasten per Wattpiek maar omdat we voor de aangevraagde hoeveelheid van 320.000WP nog extra investeringen moesten doen, hebben we besloten te ‘downsizen’ naar 201.000 WP. Dit brengt onze productie ook weer meer in balans met ons verbruik. Het overschot afzetten op het net levert in de huidige stroommarkt nauwelijks wat op.

De productie van een PV installatie wisselt sterk over de maanden. Onderstaand is dat in een grafiek weergegeven. De stand van de zon zorgt niet alleen voor grote verschillen op de dag maar ook gedurende het jaar.

De installatie zal 103% van het geïnstalleerd vermogen gaan produceren. Dat betekent dat er volgens prognose 207.000 KWh op jaarbasis geproduceerd moet worden. De uitdaging blijft om energie op te slaan of te koppelen aan bijvoorbeeld ventilatie of  koeling van onze producten in opslag  op het moment dat de zon schijnt. Onze elektrische auto en heftruck zijn daarom een welkome verbruikers. De zoektocht naar slim verbruik gaat verder.

In 2016 produceerde de PV installatie het eerste volledige jaar. Met een productie van 214 MWh is de prognose ruim gehaald. In 2017 was het iets minder zonnig en hield het met 210 MWh op. In onderstaande grafiek is weergegeven hoe productie en eigen verbruik zich verhouden over de verschillende maanden. Het zal u niet verbazen dat er in de herfst en het begin van de winter nog steeds stroom moet worden ingekocht. Dit is immers de periode dat de bewaring vol ligt met uien en aardappelen en dat er volop gedroogd en gekoeld moet worden en dat de zon te laag staat om veel energie op te wekken.

In 2020 hebben we een tweede pv installatie op onze vrije daken gelegd. De ontwikkeling in de panelen gaat zeer snel en waar onze oude panelen slechts 165 Wp zijn, is er nu gekozen voor een monokristallein paneel van 340 Wp. HG heeft dit keer 1540 Jinko panelen neergelegd wat totaal 525 KWp is. Een forse installatie die ongeveer 475 MWh per moet kunnen leveren. Het rendement per paneel is wat lager om dat er ook panelen op de noordwest zijde van de daken liggen vanwege ruimtegebrek aan de zonzijde. Door veel lagere investeringskosten per Wp, komt er door de SDE van 2019 toch een mooi rendement uit.

Het bijzondere aan de installatie is dat de stroom geleverd wordt op de trafo van onze windturbine. We hebben dus 3 dikke kabels vanaf het erf naar de trafo gelegd die ongeveer 150 meter verderop staat. We hebben nu 850 KW + 525 KWp aangesloten op een 1 MW aansluiting. Dat kan dus niet zonder ingreep.

De Leeuw Elektro heeft elektronica geïnstalleerd die de molen afregelt als we in de buurt van de piek van de trafo komen. Immers, de zonnestroom (incl. SDE subsidie) heeft voorrang op de turbine die slechts voor de kale groengrijze stroomprijs draait.  Omdat zon en wind complementair zijn, komt het zelden voor dat de turbine moet worden afgeregeld. De schatting is dat dit minder is dan 5% van de jaarproductie. We gaan het zien!