Suikerbieten

We telen ongeveer 20 ha suikerbieten als vast onderdeel van ons bouwplan. Suikerbieten worden vanaf half maart gezaaid zo snel als de grond bekwaam is, eigenlijk in dezelfde periode als de uien worden gezaaid.

Het kiemplantje van de suikerbiet is gevoelig voor vorst, de periode rondom de opkomst van de plantjes is dus altijd weer spannend, omdat het in die tijd ’s nachts nog wel eens wil vriezen. In het ergste geval moet er zelfs opnieuw worden gezaaid. Het zaaien doen we overigens in eigen beheer. De machine hebben we gezamenlijk met buurman Gertjan. 

Bieten vragen relatief weinig bemesting op onze grond, en kunnen volstaan met enkele lichte doseringen van onkruidbestrijding. Meestal moeten we nog een keer handmatig het resterende onkruid hakken of schieters verwijderen. In sommige jaren maken we met de schoffelbalk nog een rondje. Daarnaast moet er nog 2 of 3 keer tegen bladschimmels worden gespoten om het bladapparaat tot het einde van het groeiseizoen gezond te houden voor een maximale suikerproductie. 

Van de ongeveer 85.000 planten die er normaal staan per hectare, wordt gemiddeld tussen de 100.000 en 120.000 kg bieten geoogst van die hectare. Als het suikergehalte gemiddeld 16% bedraagt, betekent dat dus dat er hier gemiddeld bijna 17.500 kg suiker van een hectare wordt geoogst. De afgelopen jaren zien we opbrengsten verder stijgen en is ook de 20 ton grens al een aantal keer aangetikt. Er zijn weinig gewassen waar de vooruitgang in opbrengst zo snel gaat. De plantveredeling en het bestrijden van bladschimmelziektes zien hiervan de grootste aanjagers.

Het oogsten wordt uitbesteed aan een loonwerker Loonbedrijf G.J. Hut of Loonbedrijf Breure-De Waard,  die met een 6 rij-ige bunkerrooier onder goede omstandigheden een hectare in een uur kan rooien. Zelf regelen we het transport naar het erf waar ze lost gestort worden op het erf. Nu de bietencampagne steeds langer duurt, worden er hogere eisen gesteld aan het bewaren van bieten om ademhalingsverliezen (=suikerverlies) te minimaliseren. Hiervoor is droog en koel bewaren van belang waarvoor we de bieten met vliesdoek afdekken na de oogst. Bij risico van vorst, moeten we de bieten afdekken met extra plastic.

De bieten worden jaarlijks vanaf medio september geoogst en geleverd aan  Cosun Beet Company, onderdeel van Cosun. Dit is de enige afnemer van bieten in Nederland. De verwerking van de bieten (ook wel bietencampagne) loopt normaal door tot medio januari.

Daarna ligt de fabriek weer stil voor onderhoud zodat de fabriek in september weer klaar is voor de volgende oogst. Bieten verwerken is topsport, de twee fabrieken in Nederland kunnen elk zo’n 28.000 ton suikerbieten per dag verwerken. Dat is zo’n 800 vrachtwagens vol per dag per fabriek!  Een unicum in Europa en de wereld. Onder meer deze efficiency leidt tot relatief goede uitbetalingsprijzen voor de boeren, ook al zijn de prijzen door de Europese hervormingen gedaald. In 2017 telen we bieten zonder quoteringssysteem en legt  Cosun Beet Company zelf zijn areaal bij telers vast. Als Nederlandse suiker sector,  zien we de liberale markt met vertrouwen tegemoet, hoewel de stabiliteit eruit zal gaan.

Cosun Beet Company heeft de laatste jaren een sterke focus op het verduurzamen van haar
productieproces. De efficiency wordt doorgevoerd in de hele keten van biet tot suiker. We worden hiervoor gestimuleerd om als telers ook de handschoen op te pakken. We zijn deelnemer van het teeltregistratiesysteem Unitip, waarin we al onze teelhandelingen vastleggen.  Cosun Beet Company  ondersteunt ook Veldleeuwerik, een systeem wat onder meer duurzame bietenteelt stimuleert.