Veldleeuwerik

Om invulling te geven aan een duurzaamheidplan, zijn we deelnemer geworden van de Stichting Veldleeuwerik. Voor meer informatie kunt u kijken op veldleeuwerik.nl.

In ons duurzaamheidplan hebben we bijvoorbeeld doelstellingen en verbeterpunten geformuleerd over bemesting, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, minder of ander gebruik van energie. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken door inzetten van andere werktuigen die sneller werken en daardoor minder bewerkingsuren vragen en elektrisch rijden. Naast een vol elektrische auto en een elektrische heftruck, verwarmen we nu met een warmtepomp. Aardgas vind je niet meer op ons bedrijf. Het beschikbaar hebben van eigen groene stroom, en het niet kunnen salderen als grootverbruiker, zet aan tot slim gebruik en opslag van energie.

Veldleeuwerik is een proces wat we inzetten, vanuit vrijwilligheid waarbij we in studiegroepverband onder leiding van deskundigen onze eigen doelstellingen voortdurend aanpassen om uiteindelijk weer op een nog duurzamer niveau te komen. Ook gangbare landbouw is zeer duurzaam toe te passen!